Симе Софрониевски

  • Адреса: Гостивар
  • Град: Гостивар
  • Лице за контакт: Симе Софрониевски
  • Телефон: +38975587942
Симе Софрониевски од Гостивар има стадо од 3000 овци кои се во село Бродец, Маврово и произведува овчо бело сирење, овчи кашкавал, кисело млеко и овча урда. Висококвалитетното овчо сирење е од регионот на Кораб / с.Бродец -Маврово произведено од 100% овчо млеко без никакви додатоци.