Владанка Ристиќ

  • Адреса: с. Тимјаник
  • Град: Неготино
  • Лице за контакт: Владанка Ристиќ
  • Телефон: +38971337577
  • Facebook
Владанка од село Тимјаник е дел од мозаикот производители, со годишно околу 40-50 тони винско грозје. Таа компот од грозје – хамбурка. А за љубителите на стимулатори на имунитетот има и домашен маџун, по порачка. Владанка одгледува и органски цреши, јаболки, дуњи и сливи.