Филова Елизабета

  • Адреса: с. Јосифово
  • Град: Валандово
  • Лице за контакт: Филова Елизабета
  • Телефон: +38978391533
  • Facebook
Филова Елизабета од Јосифово, општина Валандово, произведува и продава 200 тони зелкови култури (пролетна зелка, зимска зелка, карфиол, брокула и прокељ,ајсберг).