Светлана Маркоска

  • Адреса: с.Сланско, Општина Македонски Брод
  • Град: Македонски Брод
  • Лице за контакт: Светлана Маркоска
  • Телефон: 071/277-868
Семејството на Светлана Маркоска од село Сланско, Македонски Брод, се занимава со производство на градинарски култури во еден пластеник со димензии 3х5 метри. Произведуваат пиперки, домати, модри патлиџани, краставици и кромид за сопствени потреби и за продажба