Јованче Цветаноски

  • Адреса: с.Ботуше
  • Град: Македонски Брод
  • Лице за контакт: Јованче Цветаноски
  • Телефон: +38970251840
  • Facebook
Јованче од село Ботуше, општина Македонски Брод, произведува мед и други пчелни производи, а дополнително, продава стари сорти јаболка.