Јулијана Лозановска

  • Адреса: с. Арвати
  • Град: Ресен
  • Лице за контакт: Јулијана Лозановска
  • Телефон: +38971260775
  • Facebook
120 тони годишно – толку јаболка произведува Лозановска на нејзините ниви лоцирани во еколошки чистото село Арвати, во непосредна близина на Ресен. Одгледува ајдарет, златен и црвен делишес, муцо, глостер, греј смит и други сорти и одгледува и ореви. Лозановска по нарачка прави и домашен мармaлад без никакви хемикалии, сокови, слатка од малини, цреши и сливи (што ги одгледува за домашни потреби).