1 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
2 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
3 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
4 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
5 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
6 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
7 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
8 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
9 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА

Тони Дуков

  • Адреса: с.Подлес
  • Град: Градско
  • Лице за контакт: Тони Дуков
  • Телефон: +38978375208
Тони Дуков е професионален пчелар со пчеларник во село Подлес Општина Градско на надморска висина од 600- 700 метри. Местоположбата е прекрасна, изобилува со разновидни медоносни билки, без никаква обработлива површина во околината и без никакво загадување. Произведува, мед, полен ,перга, матичен млеч, прополис и други пчелни производи.
ТониТони
×
×