Аџибајрам Даци

  • Адреса: с.Шулан
  • Град: Дебар
  • Лице за контакт: Аџибајрам Даци
  • Телефон: +38970325091
  • Facebook
Младиот сточар Аџибајрам од Дебар е трета генерација сточар. Тој заедно со своето семејство поседува стадо од 500 овци од кои произведува и продава овчо бело сирење, а овците ги напасува на планината Бистра.