1 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
2 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
3 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
4 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
5 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
6 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
7 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
8 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
9 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА

Боге Угриновски

  • Адреса: с. Подбреѓе
  • Град: Тетово
  • Лице за контакт: Боге Угриновски
  • Телефон: 070/600-899
Боге Угриноски од с. Подбреѓе, тетовско, повеќе од дваесет години одгледува крави, од кои што добива млеко кое го продава на откуп. Воодушевен од иновативните достигнувања во соседството, пред две години го проширува својот фармерски парк со магариња со цел производство на магарешко млеко кој го откупуваат за лек и во козметички цели.
БогеБоге
×
×