Петре Милошески

  • Адреса: ул. Исаија Мажоски 34-1/12
  • Град: Скопје
  • Лице за контакт: Петре Милошески
  • Телефон: +38978305683
На околу 1000m надморска височина, во гостиварското село Куново, без ниту еден загадувач во околината се распространети пчелните кутии на пчеларот Петре Милошески. Гостиварци но и скопјани одамна го знаат неговиот „мед на дедо Пејо“, кој заради квалитетот и здравствениот ефект стана препознатлив бренд. Дедо Пејо освен мед, продава и други пчелни производи, но и роеви и матици. Цената на медот се движи меѓу 450-600 денари за килограм во малопродажба, и до 350 денари како цена во големопродажба.