Славе Цветаноски

  • Адреса: с. Калуѓерец
  • Град: Македонски Брод
  • Лице за контакт: Славе Цветаноски
  • Телефон: +38970200520
Славе живее во село Калуѓерец, општина Македонски Брод каде со својата сопруга произведува мед и пчелни производи.