Акизе Ризванче

  • Адреса: Ленинградска 29
  • Град: Гостивар
  • Лице за контакт: Акизе Ризванче
  • Телефон: +38971801116
Гостиварската Богдевска планина е рајот, вака Акизе Ризванче, производителка на овчо сирење го нарекува местото каде што ги пасе овците. Вели во тоа е магијата на еколошки чистото, квалитетно и доволно масно сирење што таа од нив го произведува на традиционален начин. Цената на сирењето е 300 денари по килограм, додека пак на јагнешкото месо, 3 евра за килограм.