Убавка Симоновска

  • Адреса: с. Кнежје, Општина Свети Николе
  • Град: Свети Николе
  • Лице за контакт: Убавка Симоновска
  • Телефон: 071/277-868
Семејството на Убавка Симоновска од село Кнеже, светиниколско, се занимава со сточарство, поледелство и одгледување на градинраски култури. Негуваат овци, кози и крави, а за добитокот произведуваат сточна храна. Во дворот на семејната куќа имаат пластеник со димензии 5х20 метри во кои за сопствени потреби и за продажба, произведуваат градинарски култури - пиперки, домати, модри патлиџани, тиквички, краставици, лук, марула, спанаќ и кромид.