Александра Чепарковска

  • Адреса: село Митрашинци
  • Град: Берово
  • Лице за контакт: Александра Чепарковска
  • Телефон: +38977870565
Во атарот на село Митрашинци, на околу 1800m надморска височина, семејството на Александра неуморно работи на својата фарма. Произведуваат овчо бело сирење познато меѓу редовните купувачи како „масно и погодено“, како и урда. Александра скромно вели тоа било заради температурниот баланс и погоденост, но и исклучително чистата оклина каде пасат овците. Килограм овчо сирење се продава по цена од 350 денари, додека урдата е 120 денари по килограм.