Горица Цветаноска

  • Адреса: с. Калуѓерец
  • Град: Македонска Каменица
  • Лице за контакт: Горица Цветаноска
  • Телефон: +38970223735
  • Facebook
Горица Цветаноска живее во с. Калуѓерец, општина Македонски Брод каде произведува и продава мед и пчелни производи. Таа исто така подготвува разновидна зимница (ајвар, салца, компоти, слатко, макала) по порачка.