1 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
2 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
3 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
4 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
5 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
6 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
7 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
8 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
9 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА

Зорица Димовска

  • Адреса: с.Р’жаничино, Скопје
  • Град: Скопје
  • Лице за контакт: Зорица Димовска
  • Телефон: 078/562-557
Популарното сирење „Mascarpone“ и „Burrata“ со потекло од Италија, сега и во македонското производство на сирење. Во с.Р,жаничино, скопско, во традиционална мандра, Зорица Димовска создаде своја млечна уникатна линија производи. Негува 9 крави од кои добива убаво, квалитетно млеко од кое ги прави овие вкусни сирења, а во млечниот асортиман се и сурутка и свежо кравјо млеко.
ЗорицаЗорицаЗорица
×
×