Василка Богданова

  • Адреса: с. Тимјаник
  • Град: Неготино
  • Лице за контакт: Василка Богданова
  • Телефон: +38978299800
Љубовта кон природата и здравата храна ја мотивирала Василка Богданова од неготинското село Тимјаник да произведува маџун – познатиот мед од грозје, без никакви додатоци, кој се користи како лек за прочистување на црниот дроб, но и како стимулатор за подобро здравје и поголема енергија. Здравиот засладувач Василка го приготвува од домашни лозови насади, по порачка. Цена за тегла од 370 ml е 300, а за поголемите е 500 денари.