1 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
2 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
3 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
4 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
5 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
6 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
7 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
8 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА
9 / 9
Е-ФАРМ ПРОДАВНИЦА

Ванчо Кировски

  • Адреса: Кочани
  • Град: Кочани
  • Лице за контакт: Ванчо Кировски
  • Телефон: +38978364075
  • Facebook
Ванчо Кировски е професионален пчелар кој пчелари на неколку локации на на осоговските и малешевските планини каде произведува, мед, полен ,перга, матичен млеч, прополис и други пчелни производи. „Најдобар мед е медот произведен од пчелата без никакви посебни интервенции на пчеларот без примена на хемиски препарати за заштита на пчелите од болести а ние баш таков мед произведуваме“, вели Ванчо.
ВанчоВанчо
×
×