Илија Блажевски

  • Адреса: ул. Речиште бр 1/6, Драчево
  • Град: Скопје
  • Лице за контакт: Илија Блажевски
  • Телефон: +38970625464
Еден од ретките квалитетни скопски производители на калифорниски црви во скопскиот реон е токму Илија. Ги одгледува во два базени на семејсниот имот, а ги продава како готово ѓубриво, по цена од 10 ден за литар, според параметарот: 20l = 7kg. Со истото ѓубриво Илија одгледува и продава органски пиперки и домати. Не само калифорниски црви, семејството Блажевски имаат и крави чие млеко се продава со претходни нарачки, а ѓубривото што се добива од нив го користат во градинарските култури.