Радован Цуциќ

  • Адреса: Ул. 6 бр.106, село Кучевиште
  • Град: Скопје
  • Лице за контакт: Радован Цуциќ
  • Телефон: +38978432862
Во подножјето на планината Скопска Црна Гора, на надморска височина од 650m се наоѓа фармата на Цуциќ на која се одгледуваат бикови за производство и продажба на месо, по просечна цена од 2.20 евра за кг жива мера. Чувани се според највисоки стандарди, хранети со еколошки здрави оброци. Уживателите на лешници, пак, можат да си набават чисти органски производи, но и лешникови садници по цена од 1 евро од садник. Цуциќ произведуваат и мешан мед.