Јадранка Лазарова

  • Адреса: с.Тимјаник
  • Град: Неготино
  • Лице за контакт: Јадранка Лазарова
  • Телефон: +38972642357
  • Facebook
Јадранка Лазарова од Село Тимјаник општина Неготино произведува 12 тони трпезно грозје и 15 тони винско грозје од сортите смедеревка и картошија. Од кои произведува домашен маџун кој го прави без никакви додатоци по традицинален рецепт.